Privatësia dhe Kushtet

Mirësevini në WoopShop.com. Ndërsa kërkoni ose blini nga WoopShop.com, privatësia dhe informacioni juaj personal mbrohen dhe respektohen. WoopShop.com ofron shërbimet më të mira për ju, në varësi të njoftimeve, kushteve dhe kushteve të përcaktuara në këtë faqe.

1. Politika e privatësisë

o € ¢ WoopShop.com respektojnë privatësinë e çdo vizitori ose klienti të faqes në internet dhe marrin seriozisht sigurinë tuaj në internet.

o € ¢ WoopShop.com mbledh informacionin që përfshin Emailin tuaj, Emrin, Emrin e Kompanisë, Adresën Rrugës, Kodin Postar, Qytetin, Vendin, Numrin e Telefonit, Fjalëkalimin dhe kështu me radhë, për të filluar, ne përdorim cookie që janë të nevojshme për të përpiluar dhe grumbulluar informacione jo personalisht të identifikueshme në lidhje me vizitorët në faqen tonë. Informacioni është unik për ju.

â € ¢ Ne përdorim informacionin për të na ndihmuar të bëjmë më të përshtatshëm për ju për t'i përdorur, për t'iu përgjigjur kërkesave ose ankesave, për të na ndihmuar të tregoni sa më të rëndësishme për ju dhe t'ju kujtojmë informacione të reja, produkte me shitje, kuponë, promovime speciale etj.

registration € ¢ Gjatë regjistrimit tuaj, do t'ju kërkohet të na ofroni emrin tuaj, adresën e transportit dhe faturimit, numrin e telefonit dhe adresën e emailit. Këto lloje të informacionit personal përdoren për qëllime faturimi, për të përmbushur porositë tuaja. Nëse kemi probleme gjatë përpunimit të porosisë tuaj, ne mund të përdorim informacionin personal që ju jepni për t'ju kontaktuar.

â € ¢ Ne nuk do ta shesim ose marrim me qira informacionin tuaj personal tek ndonjë person ose ndonjë kompani si pjesë e kursit tonë të rregullt të biznesit.

â € ¢ Ju mund të abonoheni duke përdorur lidhjen nga çdo gazetë emaili ose cilësimi i pajtimit tuaj personal pasi të keni hyrë në faqe.

2. Termat dhe Kushtet

represent € ¢ Ju përfaqësoni dhe garantoni që jeni të paktën 18 vjeç ose vizitoni sitin nën mbikëqyrjen e prindërve ose kujdestarit tuaj. Ju do të jeni përgjegjës vetëm për të gjithë aksesin dhe përdorimin e kësaj faqeje nga kushdo që përdor fjalëkalimin dhe identifikimin, të caktuar fillimisht për ju nëse një qasje e tillë ose përdorimi i kësaj faqe është vërtet i autorizuar nga ju.

o € ¢ WoopShop.com mund të dërgojë nga depo të ndryshme. Për porositë me më shumë se një artikull, ne mund ta ndajmë porosinë tuaj në disa pako sipas niveleve të aksioneve sipas gjykimit tonë. Faleminderit për mirëkuptimin.

cept € ¢ Përveç nëse parashikohet ndryshe diku tjetër në këtë faqe ose në sit, çdo gjë që paraqisni ose postoni në WoopShop.com, duke përfshirë pa kufizime, ide, njohuri-teknikë, teknika, pyetje, komente, komente dhe sugjerime në mënyrë kolektive, paraqitjet do të të trajtohen si jo-konfidenciale dhe jopaspronare, dhe duke paraqitur ose postuar, ju pranoni të licenconi në mënyrë të pakthyeshme hyrjen dhe të gjitha të drejtat e IP lidhur me të, duke përjashtuar të drejtat morale siç janë e drejta e autorit në WoopShop.com pa pagesë dhe WoopShop do të ketë pa të drejtën e familjes .

shall € ¢ Ju nuk duhet të përdorni një adresë të rremë të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetes, ose përndryshe të mashtroni WoopShop.com ose palë të treta në lidhje me origjinën e çdo parashtresat ose përmbajtjen. WoopSHop.com mund, por nuk do të jetë i detyruar të heqë ose editojë çdo paraqitje, përfshirë komentet ose rishikimet për ndonjë arsye.

¢ € ¢ I gjithë teksti, grafika, fotografitë ose imazhet e tjera, ikonat e butonave, klipet audio, logot, parullat, emrat e tregtisë ose programet e fjalëve dhe përmbajtjet e tjera në faqen e internetit të WoopShop.com kolektivisht, Përmbajtja, i përket ekskluzivisht WoopShop.com ose të tij furnizuesit e duhur të përmbajtjes. Të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara nga WoopShop.com. Shkelësit do të ndiqen penalisht në masën e plotë të ligjit.

¢ € ¢ Ju lutemi vini re se mund të ketë disa urdhra që ne nuk jemi në gjendje t'i pranojmë dhe duhet t'i anulojmë. Të dy palët pajtohen që, pas dërgimit të urdhrit, transporti është përgjegjësia e vetme e kompanisë logjistike të palëve të treta. Gjatë kësaj faze, pronësia e plotë e produktit (ëve) i përket blerësit; të gjitha përgjegjësitë dhe rreziqet e shoqëruara gjatë transportit do të përballohen nga blerësi.

¢ € ¢ WoopShop.com mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera në internet që janë në pronësi dhe operohen nga palë të treta. Ju e pranoni që WoopShop.com nuk është përgjegjës për funksionimin ose përmbajtjen e vendosur në ose përmes ndonjë siti të tillë.

¢ € ¢ WoopShop.com rezervon të drejtën të ndryshojë këto terma dhe kushte në të ardhmen pa njoftim.